Wednesday, 11 July 2018

HANUMAN CHUTKI SARANGA RMX

RAM HALLA TRAP 2 SARANGA RMX

RAM HALLA TRAP 1 SARANGA RMX

RAM CHANDRA KEH GAYE SIYA SE SARANGA RMX

MUKH MURLI BAJAY DJ SARGAM & SARANGA RMX

KESORI LO (TAMIL) SARANGA RMX & DJ VASU

JHUPAT JHUPAT AABE DAI (2018) SARANGA RMX